Home PEMBAHASAN UN MATEMATIKA Pembahasan Soal Ujian Nasional Trigonometri

Pembahasan Soal Ujian Nasional Trigonometri

by CerdaskanKita
Model soal trigonometri yang kerap keluar dalam ujian nasional antara lain : memilih nilai perbandingan trigonometri (sin, cos, tan, cosec, sec, dan cot) sudut istimewa, memilih nilai perbandingan trigonometri suatu sudut jikalau diketahui sedikit nilai perbandingan trigonometri sudut tertentu, memilih jumlah, selisih, dan hasil kali perbandingan trigonometri suatu sudut. Konsep dasar yang harus dipahami untuk menuntaskan soal-soal tersebut antara lain konsep perbandingan trigonometri sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut berelasi, rumus penjumlahan trigonometri, dan konsep persobat semua trigonometri.

Ujian Nasional Matematika – Trigonometri

Kumpulan soal
 1. (UJIAN NASIONAL 2005/2006)
  Nilai sin 105o + cos 15o merupakan …
  A. ½ (-√6 – √2)
  B. ½ (√3 – √2)
  C. ½ (√6 – √2)
  D. ½ (√3 + √2)
  E. ½ (√6 + √2)

  Pembahasan :
  sin 105o + cos 15o = sin (90o + 15o) + cos 15o
  sin 105o + cos 15o = cos 15o + cos 15o
  sin 105o + cos 15o = 2 cos 15o
  sin 105o + cos 15o = 2 cos (45o-30o)

  sin 105o + cos 15o = 2 (cos 45o cos 30o + sin 45o sin 30o)
  sin 105o + cos 15o = 2 (½√2. ½√3 + ½√2 . ½)
  sin 105o + cos 15o = ½√6 + ½√2
  sin 105o + cos 15o = ½ (√6 + √2) —> opsi E

 2. (UJIAN NASIONAL 2005/2006)
  Diketahui cos (x-y) = 4/5 dan sin x. sin y = 3/10. Nilai tan x. tan y = …
  A. -5/3
  B. -4/3
  C. -3/5
  D. 3/5
  E. 5/3

  Pembahasan :
  cos (x-y) = 4/5
  cos x cos y + sin x sin y = 4/5
  cos x cos y + 3/10 = 4/5
  cos x cos y = 4/5 – 3/10
  cos x cos y = 1/2

  tan x . tan y = (sin x/ cos x) . (sin y/ cos y)
  tan x . tan y = (sin x. sin y) / (cos x cos y)
  tan x . tan y = (3/10) / (1/2)
  tan x . tan y = (3/10) (2)
  tan x . tan y = 6/10
  tan x . tan y = 3/5 —> opsi D.

 3. (UJIAN NASIONAL 2006/2007)
  Nilai dari cos 40o + cos 80o +cos 160o merupakan …
  A. -½√2
  B. -½
  C. 0
  D. ½
  E. ½√2

  Pembahasan :
  Agar lebih mudah, tentukan masing-masing terlebih dahulu.
  cos 40o  = cos (30o + 10o)
  cos 40o  = cos 30o cos 10o – sin 30o sin 10o
  cos 40o  = ½√3. cos 10o – ½ sin 10o

  cos 80o  = cos (90o – 10o)
  cos 80o  = cos 90o cos 10o + sin 90o sin 10o
  cos 80o  = 0. cos 10o + 1 sin 10o
  cos 80o  = sin 10o

  cos 160o  = cos (150o + 10o)
  cos 160o  = cos 150o cos 10o – sin 150o sin 10o
  cos 160o  = – ½√3. cos 10o – ½ sin 10o

  Maka diperoleh:
  cos40o + cos80o + cos160o = ½√3.cos10o – ½sin10o + sin10o + (-½√3.cos10o – ½sin10o)
  cos40o + cos80o + cos160o = ½√3.cos10o – ½sin10o + sin10o½√3.cos10o – ½sin10o
  cos40o + cos80o + cos160o =  sin10o – sin10o
  cos40o + cos80o + cos160o = 0 —> opsi C.

 4. (UJIAN NASIONAL 2006/2007)
  Jika sudut α dan β lancip, sin α = 3/5 dan sin β = 7/25, maka cos (α + β) merupakan …
  A. 3/4
  B. 5/3
  C. 3/5
  D. 4/5
  E. 5/4

  Pembahasan :
  cos (α + β) = cos α cos β – sin α sin β

  Karena cos β dan cos α belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Dari identitas trigonometri sin2 x + cos2 y = 1, diperoleh :
  sin2 α + cos2 α = 1
  (3/5)2 + cos2 α = 1
  cos2 α = 1 – 9/25
  cos2 α = 16/25
  cos α = 4/5

  sin2 β + cos2 β = 1
  (7/25)2 + cos2 β = 1
  cos2 β = 1 – 49/625
  cos2 β = 576/25
  cos β = 24/25

  cos (α + β) = cos α cos β – sin α sin β
  cos (α + β) = (4/5. 24/25) – (3/5. 7/25)
  cos (α + β) = 96/125 – 21/125
  cos (α + β) = 75/125
  cos (α + β) = 3/5 —> opsi C

 5. (UJIAN NASIONAL 2007/2008)
  Jika tan α = 1 dan tan β = 1/3 dengan sudut lancip, maka sin (α – β) = …
  A. 2/3√5
  B. 1/5√5
  C. ½
  D. 2/5
  E. 1/5

  Pembahasan :
  Karena sudut lancip, maka :
  tan α = 1 —> sin α = cos α = ½√2
  tan β = 1/3 —> sin β = (√10) /10 dan cos β = (3√10) /10

  sin (α – β) = sin α cos β – cos α sin β
  sin (α – β) = {½√2 . (3√10) /10} – {½√2 . (√10) /10}
  sin (α – β) = {(3√20) /20} – {(√20) /20}
  sin (α – β) = (3√20 – √20) /20
  sin (α – β) = (2√20) /20
  sin (α – β) = {2√(4.5)} /20
  sin (α – β) = (4√5) /20
  sin (α – β) = (4/20)√5
  sin (α – β) = 1/5√5 —> opsi B

 6. (UJIAN NASIONAL 2008/2009)
  Diketahui sin α = 1/5√13, α lancip. Nilai cos 2α merupakan …
  A. -1
  B. – ½
  C. -1.5
  D. -1/25
  E. 1

  Pembahasan :
  cos 2α = 1 – 2 sin2 α
  cos 2α = 1 – 2 (1/5√13)2
  cos 2α = 1 – 2 (13/25)
  cos 2α = 1 – 26/25
  cos 2α = -1/25 —> opsi D

 7. (UJIAN NASIONAL 2009/2010)
  Nilai dari (sin 27o + sin 63o) /  (cos 138o + cos 102o) merupakan …
  A. -√2
  B. – ½√2
  C. 1
  D. ½√2
  E. √2

  Pembahasan :
  (sin 27o + sin 63o) /  (cos 138o + cos 102o)
   = {2 sin ½(27o + 63o) . cos ½(27o – 63o)} / {2 sin ½(138o + 102o) . cos ½(138o – 102o)}

  Karena cos(-α) = cos α maka :
  (sin 27o + sin 63o) /  (cos 138o + cos 102o)
   = {2 sin 45o . cos (- 18o)} / {2 sin 120o . cos 18o}
   = {2 (½√2) . cos 18o} / {2 (-½) . cos 18o}
   =  √2 / -1
   = -√2 —> opsi A.

 8. (UJIAN NASIONAL 2009/2010)
  Diketahui tan α – tan β = 1/3, dan cos α . cos β = 48/65 (α, β lancip). Nilai sin (α – β) merupakan …
  A. 63/65
  B. 33/65
  C. 26/65
  D. 16/48
  E. 16/65

  Pembahasan :
  tan α – tan β = 1/3
  (sin α / cos α) – (sin β / cos β) = 1/3 —> samakan penyebut
  (sin α .cos β – cos α .sin β ) / (cos α .cos β) = 1/3
  {sin (α – β)} / 48/65 = 1/3
  sin (α – β) = 1/3 (48/65)
  sin (α – β) = 16/65 —> opsi E.

 9. (UJIAN NASIONAL 2010/2011)
  Nilai dari (cos 140o + cos 100o) /  (sin 140o – sin 100o) merupakan …
  A. -√3
  B. – ½√3
  C. ½√3
  D. 1/3√3
  E. √3

  Pembahasan :
  (cos 140o + cos 100o) /  (sin 140o – sin 100o)
   = {-2 sin ½(140o + 100o) . sin ½(140o – 100o)} / {2 cos ½(140o + 100o) . sin ½(140o – 100o)}
   = {-2 sin ½(140o + 100o) . sin ½(140o – 100o)} / {2 cos ½(140o + 100o) . sin ½(140o – 100o)}
   = –2 sin 120o / 2 cos 120o
   = – sin 120o / cos 120o
   = – tan 120o
   = – (-√3)
   = √3 —> opsi E.

 10. (UJIAN NASIONAL 2011/2012)
  Nilai dari sin 75o – sin 165o merupakan …
  A. -¼√3
  B. ¼√3
  C. ¼√6
  D. ½√2
  E. ½√6

  Pembahasan :
  sin 75o – sin 165o = 2 cos ½(75o + 165o) . sin ½(75o – 165o)
  sin 75o – sin 165o = 2 cos 120o . sin (- 45o)

  Karena sin (-a) = – sin a, maka :
  sin 75o – sin 165o = 2 cos 120o . sin (- 45o)
  sin 75o – sin 165o = 2 cos 120o . (-sin 45o)
  sin 75o – sin 165o = – 2 cos 120o . sin 45o

  Untuk mencari cos 120o sanggup dipakai :
  cos 120o =  cos (180o – 60o) = – cos 60o
  Maka diperoleh :
  sin 75o – sin 165o = – 2 cos (180o – 60o) . sin 45osin 75o – sin 165o = – 2 (- cos 60o) . sin 45o
  sin 75o – sin 165o = 2 (½) .(½√2)
  sin 75o – sin 165o = ½√2 —> opsi 

Baca Juga:   Pembahasan Soal Ujian Nasional Persamaan Linear

You may also like