Home Pkn Makna Alinea Dalam Pembukaan Uud 1945 (Alinea I, Ii, Iii, Iv)

Makna Alinea Dalam Pembukaan Uud 1945 (Alinea I, Ii, Iii, Iv)

by CerdaskanKita

Makna Alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Alinea I, II, III, IV) – Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersusun oleh empat alinea, dimana setiap alinea mempunyai maknanya sendiri sendiri. Makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disusun menurut suara masing masing alinea yakni alinea I, alinea II, alinea III, dan alinea IV. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ialah perilaku memberontak untuk memberantas imperialisme, fasisme dan kolonialisme. Selain itu dalam pembukaan juga memuat dasar pembentukan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 dimana setiap alinea mempunyai maknanya sendiri sendiri Makna Alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Alinea I, II, III, IV)
Makna Alinea I – IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan khitmad dan padat sesampai kemudian terbentuklah empat alinea, yaitu alinea 1, alinea II, alinea III, dan alinea IV. Masing masing alinea terdapat makna dan arti yang sangat dalam alasannya ialah mempunyai kandungan nilai nilai yang lestari dan universal. Makna Nilai Universal sendiri ialah nilai nilai dalam negara beradab di seluruh dunia yang di junjung tinggi. Sedangkan untuk arti lestari sendiri ialah dinamika masyarakat sanggup ditampung dan dijadikan landasan usaha bangsa Indonesia atas kesetiaannya terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam pembahasan kali ini admin akan menterangkan perihal makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik alinea I, II, III dan IV. Untuk lebih terangnya sanggup anda baca di bawah ini.

Makna Alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Alinea I, II, III, IV)

Sebelum menterangkan perihal makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik alinea I, II, III, dan IV. Saya akan menawarkan penterangan seputar garis besar pada masing masing alinea Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu meliputi:
 • Alinea I mempunyai kandungan dasar, pembenaran, dan motivasi perjuangan. Maka dari itu setiap bangsa terdapat hak kemerdekaan dan penjajahan berlawanan dengan perikeadilan dan perikemanusiaan.
 • Alinea II berisi cita cita bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat, merdeka, makmur, bersatu dan adil.

Baca juga : 10 Bentuk Kerjasama ASEAN Dalam Bidang Ekonomi dan Politik Terkompleks

 • Alinea III mempunyai kandungan tekad dan petunjuk melaksanakannya, alasannya ialah berkat rahmat Allah YME tersebut kita sanggup memperoleh kemerdekaan.
 • Alinea IV mempunyai kandungan tujuan nasional, bentuk susunan negara yang sesuai dengan Pancasila serta rakyat sanggup berdaulat, kiprah negara dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.
Di bawah ini terdapat penterangan kompleks seputar makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 – IV yaitu sebagai berikut:

Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea I

Bunyi alinea 1 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, 
“Bahwa bekerjsama kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh alasannya ialah itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan alasannya ialah tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Kandungan makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah kekuatan dan keteguhan dalam mendirikan bangsa Indonesia sesampai kemudian sanggup menghadapi penjajah dan memperoleh kemerdekaan. Selain itu juga berisi sebuah dalil objektif, yakni ketaksesuaian penjajahan terhadap perikeadilan dan perikemanusiaan, maka dari itu harus dihapuskan dan ditentang biar hak kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia sanggup tercapai. Pernyataan kemerdekaan Indonesia tersebut mempunyai kandungan keberadaan moral luhur yang telah ada.
Makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kategori alinea I juga mempunyai kandungan pernyataan subjektif, yakni tindakan Bangsa Indonesia dalam melawan dan membebaskan diri dari penjajahan. Dalam pernyataan tersebut terdapat pinjaman kemerdekaan untuk setiap bangsa dan bangsa Indonesa terdapat kewajiban untuk terus berjuang melawan penjajahan yang ada. Sebagaimana yang sudah tertera dalam aline I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan tak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. Hal inilah yang menjadi landasan dalam pengendalian politik luar negeri bagi bangsa Indonesia.

Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea II

Bunyi alinea 2 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu,
“Dan usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada dikala yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”
Kandungan makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah rasa penghargaan dan pujian bangsa Indonesia atas usaha yang telah dilakukan selama ini. Untuk itu terciptalah sebuah kesadaran bahwa kondisi kemarin tak sanggup dilepaskan dari kondisi kini ini, alasannya ialah masa lalulah yang memilih keadaan dimana mendatang. Dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat arti perwujudan ketajaman dan ketetapan nilai dari:
 • Penentuan tingkat pergerakan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.
 • Pernyataan kemerdekaan tersebut diperoleh dengan pencapaian momentum tertentu.
 • Tujuan final bangsa Indonesia tak hanya mencapai kemerdekaan, tenamun juga mewujudkan negara yang adil, merdeka, makmur, berdaulat dan bersatu.

Baca juga : Pengertian dan Bentuk Analisis Kebijakan Publik Terkompleks

Alinea III

Bunyi alinea III dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu,
“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh harapan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

Kandungan makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah apa yang menjadi materiil dan motivasi konkret dari Bangsa Indonesia dalam pernyataannya seputar kemerdekaan. Hal inilah yang dijadikan sebagai pernyataan kemerdekaan dengan tindakan yang diberikati Allah Yang Maha Kuasa beserta motivasi keyakinan spiritualnya. Dengan kata lain harapan bangsa Indonesia untuk terdapat kehidupan yang seimbang dari segi spiritual dan materialnya beserta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
Makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kategori alinea III berisi motivasi spiritual Proklamasi Kemerdekaan yang diilhami dan luhur semenjak pembentukan Piagam Jakarta. Bahkan dalam alinea ini, bangsa Indonesia ingin memperlihatkan ketakwaannya terhadap Tuhan YME. Karena kemerdekaan yang telah dicapainya tak akan terwujud tanpa berkat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa.

Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV

Bunyi alinea IV dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu,
“Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menurut kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Kandungan makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah rumusan prinsip dasar dan tujuan Bangsa Indonesia yang dalam menyatakan kemerdekaan untuk dirinya. Dengan kata lain alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi penegasan tentang:
 • Bangsa Indonesia memiiki tujuan yang dijadikan sebagai fungsi dan sudah tertera dalam suara alinea IV yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 • Bentuk negara Indonesia ialah Republik serta rakyat sanggup berdaulat.
 • Dasar filsafah negara Indonesia ialah Pancasila yang berisi sila sila menyerupai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh nasihat akal dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ringkasan Makna Alinea I – IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Selain penterangan di atas, admin akan membagikan ringkasan dari makna alinea I, II, III, dan IV dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penterangan sekompleksnya:
Makna Alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea I mempunyai kandungan sedikit arti penting menyerupai di bawah ini:
 • Berisi dalil Objektif yakni ketaksesuaian penjajahan dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. Maka dari itu di seluruh bangsa di dunia harus menghapuskan penjajahan yang ada sesampai kemudian sanggup mewujudkan kemerdekaan beserta penegakan dan penerapan HAM (Hak Asasi Manusia).
 • Berisi pernyataan subjektif yakni Bangsa Indonesia ikut berperan aktif dalam melawan dan membebaskan diri dari penjajah.

Baca juga : Perbedaan Demokrasi dan Komunisme Lengkap

Makna Alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea II berisi ketajaman dan ketetapan evaluasi yang memuat:

 • Tingkat penentuan pergerakan Bangsa Indonesia dalam bentuk perjuangan.
 • Pernyataan kemerdekaan yang pemanfaatannya dipakai dalam pencapaian momentum tertentu.
 • Tujuan final bangsa Indonesia tak hanya kemerdekaan, tenamun harus memujudkan bangsa yang adil, merdeka, makmur dan bersatu.

Makna Alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea III berisi cita cita bangsa Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang seimbang dan berkesinambungan dari segi material dan spiritual ataupun dari segi dunia dan akhirat. Selain itu juga mempunyai kandungan sedikit hal seperti:

 • Pengukuhan dalam proklamasi kemedekaan dan keluhuran dalam motivasi spiritual.
 • Bangsa Indonesia terdapat ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa alasannya ialah tanpa ridho-Nya, kemerdekaan tak sanggup dicapai begitu saja.

Makna Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Makna alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea IV mempunyai kandungan sedikit arti penting menyerupai di bawah ini:

 • Tujuan dan Fungsi Bangsa Indonesia dalam melindungi seluruh rakyatnya, membuat kesejahteraan umum semakin maju, membuat kehidupan bangsa menjadi cerdas dan ikut berperan dalam pelaksanaan ketertiban dunia dengan berdasar pada keadilan sosial, kemerdekaan dan perdamaian abadi.
 • Bentuk dan susunan negara Indonesia ialah republik kesatuan.
 • Negara Indonesia terdapat sistem pemerintahan yaitu Demokrasi (berkedaulatan rakyat).
 • Bangsa Indonesia terdapat dasar negara yakni Pancasila.
Sekian penterangan seputar makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik alinea I, II, III, dan IV. Alinea I – IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mempunyai arti dan maknanya sendiri sendiri. Semoga artikel ini sanggup menambah wawasan anda dan selamat belajar.

Baca Juga:   Proses Pembentukan Peraturan Perundang Permintaan Nasional

You may also like