Home SOAL SBMPTN MATEMATIKA Kumpulan Model Soal Sbmptn Wacana Eksponen

Kumpulan Model Soal Sbmptn Wacana Eksponen

by CerdaskanKita
 1. Nilai x yang memenuhi persamaan 3x+y = 25 dan x – y = 8 merupakan ….
  A. 6 + 3log 5
  B. 4 + 3log 5
  C. 4 + 5log 3
  D. 2 + 5log 3
  E. 1 + 5log 3
 2. Jika a dan b merupakan akar-akar persamaan 3x + 3x-1 = 2, maka nilai a + b merupakan ……
  A. 4 D. 1
  B. 3 E. 0
  C. 2
 3. Himpunan penyelesaian 22-2x + 2 > 92x , dengan x himpunan bilangan real merupakan …..
  A. {x| -1 < x < 2}
  B. {x| -2 < x < 1}
  C. {x| x < -1 atau x > 2}
  D. {x| x < -2 atau x > 1}
  E. {x| x < 0 atau x > 1}
 4. Nilai x yang memenuhi pertaksamaan 32x – 4.3(x + 1) > -27 merupakan …..
  A. x < 3 atau x > 9
  B. x < -2 atau x > 1
  C. x < 1 atau x > 2
  D. 2 < x < 9
  E. 1 < x < 2
 5. Himpunan penyelesaian pertaksamaan 24x – 22(x + 1) + 3 < 0 merupakan …..
  A. {x| 1 < x < 3}
  B. {x| 1 < x < 3log √2}
  C. {x| x < 0 atau x > 2log √3}
  D. {x| 0 < x < 2log √3}
  E. {x| 0 < x < 2log 3}
 6. Nilai x yang memenuhi pertaksamaan 42x2 + 3x – 5 < 164 merupakan …..
  A. -2 < x < -½
  B. -2 < x < ½
  C. -½ < x < 2
  D. ½  < x < 2
  E. ½  < x < 52
 7. Himpunan penyelesaian dari pertaksamaan 64x2 – ¾x ≤ (√8)x3 merupakan …..
  A. {x| 0 ≤ x ≤ 1}∪{x| x ≥ 3}
  B. {x| 0 < x < 1}∪{x| x > 3}
  C. {x| 0 < x ≤ 1}∪{x| x ≥ 3}
  D. {x| 0 ≤ x < 1}∪{x| x ≥ 3}
  E. {x| 0 ≤ x ≤ 1}∪{x| x > 3}
 8. Himpunan penyelesaian dari pertaksamaan 2x + 2402x − 27 < 0 merupakan …..
  A. 0 < x < 3
  B. 1 < x < 3
  C. x < 1 atau x > 3
  D. x > 3
  E. x < 3
 9. Jika x > 0 dan x ≤ 1 memenuhi persamaan berikut :
  xp = x
  3√x3x

  Dengan p bilangan rasional, maka nilai p sama dengan …..

  A. ⅓ D. 79
  B. ⅔ E.  49
  C. 59
 10. Bentuk pangkat nyata dari :
  (x-1 + y-1)-1 = …..
  (x-1 − y-1)-1
  A.  y + x
  y − x
  B.  x + y
  x − y
  C.  y − x
  x + y
  D.  x − y
  x + y
  E.  y + x
  xy

Baca Juga:   Model Soal Sbmptn Persamaan Garis Lurus

You may also like